Dětský klub Školka na statku z.s.                                             

 
Školka Odkazy

Režim dne

7.00 – 8.45 příchod do školky – volné aktivity dětí, individuální činnost


13.00 – 14.30 odpočinek, čtení pohádek,
individuální výuka dětí, které neodpočívají


14.30 - 15.00 odpolední svačinka


15.00 – 17.00 odpolední činnosti
(vyrábění, volné hry dětí, pobyt venku)8.45 – 9.00
dopolední svačinka

 
9.00 – 10.00 výchovně vzdělávací činnost dle
rozvrhu, angličtina, pohybová průprava,
logopedie

 
10.00 -11.30 pobyt venku – vycházky, hravá výuka venku v přírodě, volná hra dětí venku, sportovní hry


11.30 – 12.30 oběd


12.30 – 13.00 příprava na odpočinek


13.00 – 14.30 odpočinek, čtení pohádek,
individuální výuka dětí, které neodpočívají


14.30 - 15.00 odpolední svačinka


15.00 – 17.00 odpolední činnosti
(vyrábění, volné hry dětí, pobyt venku)

            

                  

       

        Home

 

© Dětský klub Školka na statku z.s.