Soukromá mateřská škola „Na Statku“

„Školka jako u babičky na prázdninách“

       

Mateřská školka „Na statku“ je čistě soukromým zařízením, nyní kompletně a moderně zrekonstruovaná v centru obce Úhonice. Jedná se o statek s dlouhou historií a duší. Děti mají k dispozici velkou zahradu, velké prostory k hrám a učení. Postupně přibudou zvířátka.

V naší školce klademe důraz na zdravé životní návyky, návrat k českým tradicím, život na vesnici. Pohyb a hra jsou přirozené součásti zdravého dětského vývoje. Cílem našeho programu je zajistit dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti a vše potřebné pro vstup do základní školy. Individuálním přístupem se snažíme rozvíjet přirozené znalosti a dovednosti dítěte. Používat budeme prvky Montessori i Hejného předškolní matematika. (Péče o zvířátka, pěstování zeleniny a ovoce a výroba z produktů naší velké zahrady). Budeme s dětmi kreativně a výtvarně tvořit. Školka je vedena učitelkou s dlouholetou praxí. (20 let v MŠ, ZŠ i Dětský domov)

Přijďte si osobně prohlednout naší krásnou novou školku a na vše se zeptat, co vás zajímá.

Budeme se na Vás těšit.        

Bc. Hašková Ester