Dětský klub Školka na statku z.s.                                             

 
Školka Odkazy

Provozní řád

1.     Provozní doba: pondělí – pátek od 7.00 – 17.00 hodin.

2.     Do MŠ přichází dítě do 8.30 hod. v případě změny (návštěva lékaře), dát předem vědět.

3.     Obědy je důležité odhlašovat den předem. Obědy jsou zajištěny dovozem.

4.     Příjem dítěte: při první je nutno vyplnit u každého dítěte dokumenty pro přijetí dítěte. Dítě musí být řádně očkováno. Dokumenty je možno vyzvednout v MŠ.

5.     Dítě budou vyzvedávat pouze uvedené osoby v dokumentu MŠ. Doprovod nesmí být mladší 18 let.

6.     Dítě do MŠ přichází zdravé, bez známek nachlazení nebo s infekčními chorobami. Toto opatření je v zájmu všech malých dětí a jejich rodičů, ale i učitelek. Alergie, či jiná stálá onemocnění zapište do dokumentů pro MŠ.

7.     V MŠ bude mít dítě náhradní oblečení v batůžku nebo v tašce v šatně a vše označené jménem. Dítě bude do MŠ chodit vhodně oblečené. (s dětmi cvičíme)

8.     Rodiče se seznámí s provozním řádem MŠ.

9.     Rodiče sdělují skutečnosti důležité pro pobyt dítěte v MŠ, zejména individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod.

10. Rodiče se zavazují nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení MŠ.

11. Rodiče ohlašují předem známou nepřítomnost dítěte.

12. Rodiče se zavazují hradit školné - členský příspěvek

 

 

            

                  

       

        Home

 

© Dětský klub Školka na statku z.s.