Dětský klub Školka na statku z.s.                                         

 
Školka Odkazy
 

Výuka angličtiny  marcelalampart.cz

lekce angličtiny budou probíhat středy, cena kurzu 4 800,-

lekce pohybové průpravy budou probíhat čtvrtky, cena kurzu 4 200,-

 

Průběh lekce pohybové průpravy MATEŘSKÁ ŠKOLA

- Zahřátí: různé taneční hry, barvy, sochy, zrcadla, proměňování v předmět, zvíře aj…

- Protažení: v kruhu, protažení jednotlivých částí těla, poznávání vlastního těla, anatomie těla. Jednoduché protahovací cviky.

- Cvičení: cviky na zpevnění středu těla, koordinaci těla, posilovací cviky,

(na zádech, na břiše, na čtyřech, na kolenou, ve stoje aj.)

- Pohybová/taneční cvičení: na skladby, Z dětských pohádek a filmů, Elce Pelce kotrmelce, Tanečky od jara do zimy aj.

Procvičování pohybové paměti, koordinace pohybu a jednotlivých částí těla. Poznávání jak funguje naše tělo, jak správně se pohybovat a co je dobré a vhodné pro tělo.

- Diagonála: správná chůze, běh, skoky a poskoky,

- Závěr lekce: zklidnění se, správný postoj, uvědomění si konec lekce.

Lekce prokládáme malou akrobacií, prací s předmětem: míčky, šátky, švihadla, obruče aj. a přípravou vystoupení pro rodiče, na Vánoce a zahradní slavnost.

 

Další akce ve školce                                                                                                                          

malá technická univerzita          odkaz

divadélko Koloběžka                   odkaz

sokolnická společnost Teir          odkaz

 

kroužek Zumby vede Petra Krulichová (Birnbaumová)    Capro tým

 

   
            

                  

       

        Home

 

 

© Dětský klub Školka na statku z.s.